Gastheerschap met oog voor veiligheid

Gastheerschap omvat heel wat meer dan alleen een begroeting. De gehele ontvangst die uw gast te beurt valt en alles wat wij er aan kunnen doen om uw gast zich daadwerkelijk gast te laten voelen, rekenen we tot gastheerschap.

Alle moeite die u zich getroost dient uiteindelijk slechts een doel: uw gast (met een veilig gevoel) behagen. U wilt dat uw gast voelt dat u voor hem klaar staat en uw gast verlangt dit ook van u. Aan uw gastheerschap meet uw gast af hoe belangrijk hij voor u is en hoeveel moeite u doet om hem tevreden te stellen.

Onopvallende bewaking

Beveiliging en veiligheid zijn van groot belang en daar wordt veel aandacht, tijd en geld aan gespendeerd. Echter de serviceverlening en de gastvrijheid nemen in belangrijkheid toe. Een gastheer is ons inziens geen beveiliger, maar iemand die als taak heeft toe te zien op de veiligheid van de gasten en medewerkers. Daarnaast beschikt de gastheer over alle profieleigenschappen en competenties die nodig zijn om te voldoen aan de hospitality-aspecten, zoals eerder beschreven.

RWV Security | Beveiliging voor Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Haaksbergen en de rest van Twente. Spiekerboks Webdesign